Ayşe Uzunlu
Ayşe Uzunlu
Eczacı, Kadın Hakları Aktivisti

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olup aktif eczacı olarak meslekte 40.yıl onuru ile  çalışmaktadır. 27 yıldır üyesi olduğu Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesinin  başkanlığını yapmaktadır. Birçok STK, üniversite ve kamu kurumu ile iş birliğinde bulunarak kadın ve aile konularında panelist olarak konuşmalar gerçekleştirmekte, kadın hakları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla TV programlarına katılmaktadır. Yazılı basında kendisi ile birçok röportaj ve söyleşiler yapılmıştır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 25 Kasım Kadına Şiddet ile Mücadele Günü ve 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin yıl dönümlerinde yerelde anma ve kutlama programları düzenlemektedir.  Kayseri Ticaret Odası ile AB kadın ve kadın istihdamı konulu üç projede ortak olarak çalışmıştır (Mızrak Duruşlu Kadınlar,  Senfoni, Güne Bakanlar Projesi). Proje çerçevesinde Brüksel, Stockholm, Marsilya’da  dünyada yaşanan kadın sorunları, eğitim, kadın istihdamı konularında bilgi paylaşımında bulunup deneyim kazanmıştır. Kayseri Ticaret Odası Disiplin Kurulu, Kayseri Kent Konseyi Yönetim Kurulu, İl İnsan Hakları Kurulu, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele  İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği gibi çeşitli kurumlarda görevler almış ve bazılarına halen devam etmektedir. Seçim dönemlerinde NTV, CNN Türk, Haber Türk ve TRT’de konuk olup Kayseri ve kadınlarla ilgili konularda gündemi değerlendirmiştir. Türk Kadınlar Birliği haricinde KAPTAR (Kapadokya Organik Tarım Derneği), Atatürkçü Düşünce Derneği, Buğday Derneği, Greenpeece, Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği, Lösev, Tohumluk Vakfı derneklerinde aktif olarak yer almaktadır. 2005 yılında MEB ve UNİCEF iş birliği ile düzenlenen "Haydi Kızlar Okula Kampanyası”nın  Kayseri’de yürütülmesinde dört kişilik kadroda görevlendirilmiştir.

2007 yılında T.C Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı tarafından yürütülen "Türkiye 'de İnsan Hakları Reformlarının Uygulanmasına Destek Projesi'' kapsamında İl İnsan Hakları Kurulu üyesi olarak eğitim almış ve deneyimlerini  il içinde çalışmalarda kullanmıştır. Mızrak Duruşlu Kadınlar adlı AB projesi ile mediasyon eğitimini alıp sertifikalı mediatör olmuştur.2011 yılında kurumlar arası iş birliği eğitimi, aile içi  şiddet konusunda eğitimci eğitimi alıp eğitici belgesi almıştır. Melikgazi İlçesi Okullar Hayat Olsun projesinde yürütme kurulunda olup okullarda aile içi iletişim, eşler arası diyalog eğitimi vermektedir. Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesinde STK temsilcisi olarak görev yapmaktadır.

2019 -2022 yıllarında 45 ilde yürütülen "Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz" adlı AB Projesi ve 2022-2024 yılları arasında "Kadınların ve Kız Çocuklarının  Adalet'e Erişimi  Projesi"'nin Kayseri ayağında yürütülmesinden sorumlu olmuştur. Toprağa ve insana verdiği değer çerçevesinde tarım alanına yönelik yatırım yapmakta ve girişimleri bulunmaktadır.

Graduated from Hacettepe University Faculty of Pharmacy and is an active pharmacist in her profession with the honor of her 40th year. She is the president of the Kayseri Branch of the Turkish Women’s Association, of which she has been a member for 27 years. She cooperates with many NGOs, universities and public institutions, gives speeches on women and family issues as a panelist, and participates in TV programs to raise awareness about women’s rights. Many interviews have been conducted with her in the written press. She has been organizing commemoration and celebration programs locally on the anniversaries of March 8th International Women’s Day, November 25th, the Day Against Violence Against Women and December 5th, the Granting of the Right to Choose and be Elected to Turkish Women.  She has worked as a partner with Kayseri Chamber of Commerce in three projects on EU women and women’s employment (Mizrak Duruslu Kadinlar, Senfoni, Gune Bakanlar Projects). Within the framework of the project, she has shared information and gained experience on women’s issues, education, women’s employment in Brussels, Stockholm and Marseille in the world. She has served in various institutions such as Kayseri Chamber of Commerce Disciplinary Committee, Kayseri City Council Board of Directors, Provincial Human Rights Board, TOBB Kayseri Women Entrepreneurs Board, Fight Against Violence Against Women Provincial Coordination Monitoring and Evaluation Commission Membership and still continues in some of them. During the election periods, she was a guest on NTV, CNN Turk, Haber Turk and TRT and evaluated the agenda on Kayseri and women-related issues. Apart from the Turkish Women’s Union, she is actively involved in KAPTAR (Cappadocia Organic Agriculture Association), Ataturkist Thought Association, Wheat Association, Greenpeace, National Photography Amateurs Association, Losev, Tohumluk Foundation associations. She was assigned in a four-person staff to carry out the “Let the Girls Go to School Campaign’’ organized in cooperation with the Ministry of National Education and UNICEF in Kayseri in 2005.

She received training as a member of the Provincial Human Rights Board within the scope of the “Support to the Implementation of Human Rights Reforms in Turkey Project’’ in 2007 carried out by the T.R. Human Rights Presidency of the Prime Ministry and used her experiences in studies within the province. She has received mediation training and become a certified mediator with the EU project called Mizrak Duruslu Kadinlar. In 2011, she received inter-institutional cooperation training, educator training on domestic violence and received an educator certificate. She is on the executive board of the Melikgazi District with the Let the Schools Be Life project and provides intra-family communication and peer-to-peer dialogue education in schools. She works as an NGO representative in the Technical Support Project for the Development of Lifelong Learning.

She was responsible for the implementation of the EU Project “Achieving Equality and Our Guarantees in the Fight Against Discrimination’’, which was carried out in 45 provinces in 2019-2022, and the Kayseri leg of the “Women and Girls’ Access to Justice Project’’ between 2022-2024. Within the framework of the value she gives to land and people, she makes investments and has initiatives in the field of agriculture.


Diğer Konuşmacılar
Ziyaretçilerimizin kullanım deneyimini iyileştirmek ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına çerezler (cookie) kullanılmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.